Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1755
Název záměru: Navýšení výroby biolihu v lihovaru Dobrovice
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/8.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMladá BoleslavDobroviceDobrovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.05.2014 16:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Tereos TTD, a.s., Palackého nám. č. 1, 294 41 Dobrovice
IČ oznamovatele: 16193741
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ne
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.04.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 28.04.2014
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: STC1755_oznameni.zip (29984 kB) - 09.04.2014 08:26:12
Informace o oznámení: STC1755_infOznam.doc (96 kB) - 09.04.2014 08:26:12
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.05.2014
Závěry zjišťovacího řízení: STC1755_zjistovaci.doc (268 kB) - 20.05.2014 16:34:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1755_infZjistovaci.doc (78 kB) - 20.05.2014 16:34:15
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: