Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1762
Název záměru: Krematorium pro domácí zvířata - Hýskov
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: STC1762_duvodyUkonceni.pdf (174 kB) - 09.03.2021 13:40:47
Zařazení: II/10.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBerounHýskovHýskov
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.03.2021 13:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Nicole Seidl
IČ oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.04.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 14.05.2014
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Text oznámení záměru: STC1762_oznameni.zip (12747 kB) - 24.04.2014 08:08:00
Informace o oznámení: STC1762_infOznam.doc (72 kB) - 24.04.2014 09:50:22
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.05.2014
Závěry zjišťovacího řízení: STC1762_zjistovaci.doc (122 kB) - 30.05.2014 09:22:22
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1762_infZjistovaci.doc (63 kB) - 30.05.2014 09:22:22
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Tomášek Josef Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
26.02.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 28.03.2015
Text dokumentace: STC1762_dokumentace.zip (11889 kB) - 25.02.2015 09:33:52
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1762_infDokumentace.doc (80 kB) - 25.02.2015 15:55:24
Vrácení dokumentace: STC1762_vraceni.doc (89 kB) - 24.06.2015 11:12:38
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: