Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1772
Název záměru: Novostavba stáje pro dochov selat a výkrm prasat - Miskovice
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7;§4 odst. 1 písm. b
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKutná HoraMiskoviceMiskovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.07.2014 10:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PIAS Suchdol, a.s., Dobřeň 94, 284 01 Kutná Hora
IČ oznamovatele: 61673340
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.05.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 19.06.2014
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: STC1772_oznameni.pdf (2451 kB) - 28.05.2014 15:44:14
Informace o oznámení: STC1772_infOznam.doc (80 kB) - 30.05.2014 10:27:25
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.07.2014
Závěry zjišťovacího řízení: STC1772_zjistovaci.pdf (433 kB) - 01.07.2014 10:27:58
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1772_infZjistovaci.pdf (346 kB) - 01.07.2014 10:27:58
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: