Záměry na území ČR
Kód záměru: STC180
Název záměru: Změna technologie těžby, těžebna štěrkopísku Otradovice
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMladá BoleslavSkorkovOtradovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.04.2005 10:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: František Jampílek; Na Pruhu 335, 250 89 Lázně Toušeň
IČ oznamovatele: 49495950
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Soukup Josef doc., Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: STC180_oznameni.doc (27252 kB) - 12.05.2004 07:36:36
Informace o oznámení: STC180_infOznam.doc (56 kB) - 12.05.2004 07:36:36
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: STC180_zjistovaci.doc (106 kB) - 23.07.2004 15:27:53
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Soukup Josef doc., Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC180_dokumentace.pdf (1550 kB) - 13.10.2004 14:48:12
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC180_infDokumentace.doc (63 kB) - 13.10.2004 14:48:14
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Přílepek Radek Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC180_posudek.doc (820 kB) - 28.02.2005 08:16:29
Informace o posudku: STC180_infPosudek.doc (46 kB) - 28.02.2005 08:16:30
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC180_inf1VP.doc (46 kB) - 28.02.2005 08:43:38
Zápis z 1. veřejného projednání: STC180_zapis1VP.doc (105 kB) - 21.04.2005 09:26:01
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC180_zaveryStan.doc (167 kB) - 21.04.2005 09:27:03
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: