Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1834
Název záměru: Výkrmna prasat Zbožíčko - nová stáj
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajNymburkZbožíčkoZbožíčko
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.07.2015 11:55
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PROAGRO Nymburk a.s.
IČ oznamovatele: 45149666
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pačesná Daniela RNDr., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
31.10.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 30.11.2014
Text dokumentace: STC1834_dokumentace.pdf (2591 kB) - 30.10.2014 10:45:00
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Studie
STC1834_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (8678 kB) - 30.10.2014 10:45:00
Informace o dokumentaci: STC1834_infDokumentace.doc (65 kB) - 03.11.2014 09:55:42
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Žídková Pavla Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
13.04.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 13.05.2015
Text posudku: STC1834_posudek.zip (2193 kB) - 13.04.2015 11:09:25
Informace o posudku: STC1834_infPosudek.pdf (439 kB) - 13.04.2015 11:09:25
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
06.05.2015
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC1834_inf1VP.doc (75 kB) - 27.05.2015 08:07:19
Zápis z 1. veřejného projednání: STC1834_zapis1VP.pdf (508 kB) - 29.05.2015 12:03:03
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
20.07.2015
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC1834_zaveryStan.zip (1441 kB) - 21.07.2015 11:55:40
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: