Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1841
Název záměru: Výrobní a prodejní areál společnosti Beton Brož s.r.o., Vojkovice u Kralup nad Vltavou
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/6.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMělníkVojkoviceVojkovice u Kralup nad Vltavou
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Oznamovatel: Beton Brož s.r.o., dědina 484, 683 54 Otnice
IČO oznamovatele:
Datum a čas posledních úprav: 02.02.2015 09:13
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.11.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 11.12.2014
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Text oznámení záměru: STC1841_oznameni.pdf (14484 kB) - 14.11.2014 10:30:04
Informace o oznámení: STC1841_infOznam.doc (93 kB) - 14.11.2014 10:30:04
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.02.2015
Závěry zjišťovacího řízení: STC1841_zjistovaci.doc (194 kB) - 02.02.2015 09:13:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1841_infZjistovaci.doc (80 kB) - 02.02.2015 09:13:09
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: