Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1866
Název záměru: Výrobní areál Kadatec s.r.o. Zdislavice – 2. etapa
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBenešovZdislaviceZdislavice u Vlašimi
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.03.2015 11:15
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Kadatec s.r.o., 257 26 Všechlapy 6, 257 26 Divišov
IČ oznamovatele: 27449530
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.02.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 03.03.2015
Zpracovatel oznámení: Bílek Ondřej RNDr.
Text oznámení záměru: STC1866_oznameni.zip (8209 kB) - 09.02.2015 10:10:41
Informace o oznámení: STC1866_infOznam.doc (91 kB) - 09.02.2015 10:07:49
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.03.2015
Závěry zjišťovacího řízení: STC1866_zjistovaci.docx (102 kB) - 16.03.2015 11:15:44
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1866_infZjistovaci.doc (81 kB) - 16.03.2015 11:15:44
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: