Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1867
Název záměru: Intenzifikace výroby difenylguanidinu (DPG) - Lučební závody Draslovka, a.s. Kolín
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/7.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKolínKolínKolín
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.03.2015 13:38
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Lučební závody Draslovka a.s., Kolín, Havlíčkova 605, 280 99 Kolín IV
IČ oznamovatele: 46357351
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.02.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 08.03.2015
Zpracovatel oznámení: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: STC1867_oznameni.zip (36716 kB) - 10.02.2015 13:50:31
Informace o oznámení: STC1867_infOznam.doc (62 kB) - 18.02.2015 10:47:23
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.03.2015
Závěry zjišťovacího řízení: STC1867_zjistovaci.zip (1893 kB) - 19.03.2015 13:38:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1867_infZjistovaci.doc (56 kB) - 19.03.2015 13:38:28
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýKolínMěstský úřad Kolín
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: