Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1887
Název záměru: Stavební úpravy a změna užívání stavby na technologii povrchových úprav
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: STC1887_duvodyUkonceni.doc (66 kB) - 29.05.2015 16:17:16
Zařazení: II/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajNymburkMěstec KrálovéMěstec Králové
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Oznamovatel: AB Bohemia s.r.o., Soběraz 76, 507 13 Soběraz
IČO oznamovatele: 49678663
Datum a čas posledních úprav: 29.05.2015 16:17
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.04.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 10.05.2015
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: STC1887_oznameni.zip (7419 kB) - 20.04.2015 16:22:04
Informace o oznámení: STC1887_infOznam.doc (56 kB) - 20.04.2015 16:22:04
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: