Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1889
Název záměru: Modernizace farmy Kobylníky
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKladnoKlobukyKobylníky
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.06.2015 11:37
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o., Horní Kamenice 4, 273 72 Vrabý
IČ oznamovatele: 27407730
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.04.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 19.05.2015
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: STC1889_oznameni.pdf (1142 kB) - 24.04.2015 11:33:38
Informace o oznámení: STC1889_infOznam.doc (82 kB) - 29.04.2015 15:55:08
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.06.2015
Datum nabytí právní moci: 13.07.2015
Závěry zjišťovacího řízení: STC1889_zjistovaci.zip (3246 kB) - 08.06.2015 11:37:47
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1889_infZjistovaci.doc (140 kB) - 08.06.2015 11:37:47
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: