Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1893
Název záměru: Chotětov - sklad na sypká hnojiva
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/7.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMladá BoleslavChotětovChotětov
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Oznamovatel: ZZN Polabí a.s. K Vinici 1304, 280 02 Kolín
IČO oznamovatele: 45148210
Datum a čas posledních úprav: 03.07.2015 13:06
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.05.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 09.06.2015
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: STC1893_oznameni.zip (5787 kB) - 15.05.2015 14:07:46
Informace o oznámení: STC1893_infOznam.docx (42 kB) - 20.05.2015 11:07:19
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.07.2015
Závěry zjišťovacího řízení: STC1893_zjistovaci.zip (858 kB) - 03.07.2015 13:06:59
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: