Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1911
Název záměru: Sklad kapalných hnojiv Bystřice u Benešova
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBenešovBystřiceBystřice u Benešova
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.09.2015 09:41
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DZV NOVA, a.s., Petrovice 11, 257 51 Bystřice
IČ oznamovatele: 47048522
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.07.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 20.08.2015
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: STC1911_oznameni.pdf (1516 kB) - 29.07.2015 10:22:00
Informace o oznámení: STC1911_infOznam.doc (63 kB) - 31.07.2015 08:01:03
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.09.2015
Datum nabytí právní moci: 17.10.2015
Závěry zjišťovacího řízení: STC1911_zjistovaci.zip (1491 kB) - 15.09.2015 09:41:58
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: