Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1975
Název záměru: Vnitropodniková typová čerpací stanice na naftu Želivec
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPraha-východSuliceSulice
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.04.2016 14:46
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGORA, s.r.o., Želivec 190, Sulice, 251 68 Kamenice
IČ oznamovatele: 48952109
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.03.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 03.04.2016
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing. ml.
Text oznámení záměru: STC1975_oznameni.zip (10912 kB) - 08.03.2016 07:49:28
Informace o oznámení: STC1975_infOznam.doc (73 kB) - 11.03.2016 09:08:27
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.04.2016
Datum nabytí právní moci: 24.05.2016
Závěry zjišťovacího řízení: STC1975_zjistovaci.zip (2013 kB) - 20.04.2016 14:46:55
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: