Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1976
Název záměru: Čerpací stanice NM Bramko, Bošice u Kouřimi
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: STC1976_duvodyUkonceni.doc (66 kB) - 13.05.2016 08:13:30
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKolínSvojšiceBošice u Kouřimi
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.05.2016 08:13
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Pavel Pokorný – Bramko, Semice 196, 289 17 Semice
IČ oznamovatele: 12520934
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ne
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.03.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 29.03.2016
Zpracovatel oznámení: Adamec Petr Ing.
Text oznámení záměru: STC1976_oznameni.pdf (237 kB) - 09.03.2016 16:36:37
Informace o oznámení: STC1976_infOznam.doc (67 kB) - 09.03.2016 16:36:37
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: