Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1998
Název záměru: Dostavba stáje pro 475 dojnic v areálu ZD Trhový Štěpánov
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBenešovTrhový ŠtěpánovTrhový Štěpánov
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.07.2016 12:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZD Trhový Štěpánov a.s.; se sídlem Sokolská, 257 63 Trhový Štěpánov
IČO oznamovatele: 25714830
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.05.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 20.06.2016
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing.
Text oznámení záměru: STC1998_oznameni.pdf (4612 kB) - 25.05.2016 17:23:31
Informace o oznámení: STC1998_infOznam.doc (92 kB) - 25.05.2016 17:22:20
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.07.2016
Závěry zjišťovacího řízení: STC1998_zjistovaci.doc (176 kB) - 22.07.2016 12:45:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: