Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2016
Název záměru: Pokračování v těžbě písků a štěrkových písků v jižní části dobývacího prostoru Velký Osek I
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKolínVelký OsekVelký Osek
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 29.08.2016 09:29
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PÍSEK-BETON, a.s., K pískovně 812, 281 51 Velký Osek
IČ oznamovatele: 63217082
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.07.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 07.08.2016
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing. ml.
Text oznámení záměru: STC2016_oznameni.zip (44378 kB) - 18.07.2016 08:37:51
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.08.2016
Datum nabytí právní moci: 30.09.2016
Závěry zjišťovacího řízení: STC2016_zjistovaci.zip (1184 kB) - 29.08.2016 09:29:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: