Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2020
Název záměru: Rozšíření farmy pro skot - Petrovice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBenešovBystřiceBystřice u Benešova
Středočeský krajBenešovBystřiceNesvačily u Bystřice
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.09.2016 13:55
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DZV Nova, a.s., Petrovice 11, 257 51 Bystřice
IČ oznamovatele: 47048522
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.08.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 01.09.2016
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: STC2020_oznameni.pdf (1388 kB) - 08.08.2016 14:22:12
Informace o oznámení: STC2020_infOznam.doc (94 kB) - 08.08.2016 15:46:36
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.09.2016
Datum nabytí právní moci: 31.10.2016
Závěry zjišťovacího řízení: STC2020_zjistovaci.doc (189 kB) - 23.09.2016 13:55:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: