Podlimitní záměry
Kód záměru: STC2029P
Název záměru: Servisní a skladovací hala
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 25.10.2017 10:59
Stav: Záznam založen
Zařazení - záměr je podlimitní k bodu:
Umístění:
Oznamovatel:
IČO oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Text sdělení: