Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2056
Název záměru: Čerpací stanice NM Bramko, Bošice u Kouřimi
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKolínSvojšiceBošice u Kouřimi
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 10.02.2017 15:22
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Pavel Pokorný – Bramko, Semice 196, 289 17 Semice
IČ oznamovatele: 12520934
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.01.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 23.01.2017
Zpracovatel oznámení: Adamec Petr Ing.
Text oznámení záměru: STC2056_oznameni.zip (1146 kB) - 22.12.2016 10:18:42
Informace o oznámení: STC2056_infOznam.pdf (236 kB) - 02.01.2017 16:39:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.02.2017
Závěry zjišťovacího řízení: STC2056_zjistovaci.zip (1397 kB) - 10.02.2017 15:22:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: