Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2085
Název záměru: Zvýšení produkce komplexotvorných přípravků
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/7.3;II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKolínKolínKolín
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.07.2017 08:05
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, Havlíčkova 605, 280 99 Kolín IV
IČ oznamovatele: 46357351
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.06.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 27.06.2017
Zpracovatel oznámení: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: STC2085_oznameni.zip (20530 kB) - 05.06.2017 11:23:45
Informace o oznámení: STC2085_infOznam.pdf (383 kB) - 07.06.2017 07:49:38
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.07.2017
Datum nabytí právní moci: 17.08.2017
Závěry zjišťovacího řízení: STC2085_zjistovaci.zip (2299 kB) - 17.07.2017 08:05:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: