Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2098
Název záměru: Modernizace farmy Chyňava
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBerounChyňavaChyňava
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.09.2017 11:13
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Chyňavská rolnická společnost s.r.o., Chyňava 429, 26707 Chyňava
IČ oznamovatele: 47538368
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.08.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 31.08.2017
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: STC2098_oznameni.pdf (4066 kB) - 09.08.2017 15:51:25
Informace o oznámení: STC2098_infOznam.pdf (323 kB) - 09.08.2017 15:51:25
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.09.2017
Závěry zjišťovacího řízení: STC2098_zjistovaci.zip (1937 kB) - 21.09.2017 11:13:47
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: