Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2115
Název záměru: PRAGUE NORTH VOLVO TRUCKS Servis nákladních vozidel, Odolena Voda
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.11.2017 14:38
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BBD s. r. o., Rumunská 25, 120 00 Praha 2
IČ oznamovatele: 26149788
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření: 25.10.2017
Zpracovatel oznámení: Čepelík Jan Mgr.
Text oznámení záměru: STC2115_oznameni.PDF (11305 kB) - 05.10.2017 10:02:55
Informace o oznámení: STC2115_infOznam.pdf (348 kB) - 25.10.2017 14:05:25
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.11.2017
Závěry zjišťovacího řízení: STC2115_zjistovaci.zip (5898 kB) - 22.11.2017 14:38:58
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: