Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2128
Název záměru: Výrobní závod LE & CO - Ing. Jiří Lenc, s.r.o.
Znění novely zákona: č. 326/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/103
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPraha-východJirnyJirny
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.02.2018 07:44
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: LE & CO - Ing. Jiří Lenc, s.r.o., Poděbradská 606, 250 90 Jirny
IČ oznamovatele: 26502658
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.12.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 19.01.2018
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: STC2128_oznameni.pdf (6371 kB) - 19.12.2017 15:13:56
Informace o oznámení: STC2128_infOznam.pdf (257 kB) - 19.12.2017 15:13:56
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.02.2018
Datum nabytí právní moci: 06.03.2018
Závěry zjišťovacího řízení: STC2128_zjistovaci.zip (2073 kB) - 02.02.2018 07:44:59
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: