Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2144
Název záměru: Změna ploch v areálu stávající skládky odpadů Chrást u Březnice ze skladování TKO na Centrum nakládání s odpady
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/55
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPříbramBřeznicePřední Poříčí
Středočeský krajPříbramChrástChrást u Tochovic
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.05.2018 08:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Rumpold – P s.r.o., se sídlem Úslavská 27, 301 44 Plzeň
IČ oznamovatele: 61778516
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.03.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 28.04.2018
Zpracovatel oznámení: Adamec Petr Ing.
Text oznámení záměru: STC2144_oznameni.zip (3363 kB) - 29.03.2018 10:31:58
Informace o oznámení: STC2144_infOznam.doc (94 kB) - 29.03.2018 10:31:58
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.05.2018
Datum nabytí právní moci: 18.06.2018
Závěry zjišťovacího řízení: STC2144_zjistovaci.docx (115 kB) - 15.05.2018 08:02:54
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýPříbramMěstský úřad Březnice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: