Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2164
Název záměru: Umístění dvou nových tavících pecí Striko do stávajícího areálu spol. Ljunghall s. r. o., provoz Čáskav
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/20
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKutná HoraČáslavČáslav
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.08.2018 09:00
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ljunghall s.r.o.
IČ oznamovatele: 27228967
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.06.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 30.07.2018
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: STC2164_oznameni.zip (70155 kB) - 27.06.2018 14:38:57
Informace o oznámení: STC2164_infOznam.pdf (253 kB) - 29.06.2018 08:22:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.08.2018
Závěry zjišťovacího řízení: STC2164_zjistovaci.pdf (564 kB) - 21.08.2018 09:00:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: