Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2169
Název záměru: Obchodní centrum Kolín Ovčáry
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: STC2169_duvodyUkonceni.pdf (400 kB) - 24.09.2018 18:25:50
Zařazení: II/110
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKolínOvčáryOvčáry u Kolína
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: Mon Sep 24 18:25:50 CEST 2018
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KZK GROUP, spol. s.r.o., Hubičkova 1834/5, 143 00 Praha 4 – Modřany
IČ oznamovatele: 48033201
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Fri Aug 10 00:00:00 CEST 2018
Termín pro zaslání vyjádření: Sun Sep 09 00:00:00 CEST 2018
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: STC2169_oznameni.zip (39626 kB) - 10.08.2018 11:13:15
Informace o oznámení: STC2169_infOznam.zip (690 kB) - 10.08.2018 12:15:20
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: