Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2175
Název záměru: I/38 Krchleby - Nymburk
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/49
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajNymburkDvoryDvory u Nymburka
Středočeský krajNymburkKrchlebyKrchleby u Nymburka
Středočeský krajNymburkNymburkNymburk
Středočeský krajNymburkVšechlapyVšechlapy u Nymburka
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.10.2018 10:57
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředistelství silnic a dálnic ČR Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.09.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 05.10.2018
Zpracovatel oznámení: Jareš Radek Mgr.
Text oznámení záměru: STC2175_oznameni.zip (194217 kB) - 31.08.2018 10:16:34
Informace o oznámení: STC2175_infOznam.doc (68 kB) - 05.09.2018 07:27:19
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.10.2018
Závěry zjišťovacího řízení: STC2175_zjistovaci.zip (3249 kB) - 23.10.2018 10:57:54
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýNymburkMěstský úřad Nymburk
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: