Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2188
Název záměru: Obchodní centrum Kolín Ovčáry
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Zařazení: II/110
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKolínOvčáryOvčáry u Kolína
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: Wed Jan 02 07:38:32 CET 2019
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KZK GROUP, spol. s.r.o.
IČ oznamovatele: 48033201
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Wed Nov 07 00:00:00 CET 2018
Termín pro zaslání vyjádření: Fri Dec 07 00:00:00 CET 2018
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru: STC2188_oznameni.zip (60056 kB) - 09.11.2018 08:13:39
Informace o oznámení: STC2188_infOznam.doc (66 kB) - 09.11.2018 08:13:56
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Wed Dec 19 00:00:00 CET 2018
Závěry zjišťovacího řízení: STC2188_zjistovaci.pdf (388 kB) - 02.01.2019 07:38:32
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: