Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2196
Název záměru: Výměna obalovací soupravy Vinařice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/41
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKladnoVinařiceVinařice u Kladna
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.02.2019 11:53
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: STRABAG Asfalt s.r.o., Na Švadlačkách 478, 392 01 Soběslav
IČ oznamovatele: 25186183
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.12.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 21.01.2019
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Text oznámení záměru: STC2196_oznameni.zip (18642 kB) - 18.12.2018 15:08:38
Informace o oznámení: STC2196_infOznam.pdf (370 kB) - 02.01.2019 10:43:04
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.02.2019
Závěry zjišťovacího řízení: STC2196_zjistovaci.pdf (533 kB) - 05.02.2019 11:53:39
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: