Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2198
Název záměru: Výstavba haly SO-03, areál KBP Zvěřínek
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/106
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajNymburkPístyPísty u Nymburka
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.11.2019 09:04
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Kolín Business Park a.s., Nymburská 53, 289 13 Zvěřínek
IČO oznamovatele: 27439992
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.12.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 19.01.2019
Zpracovatel oznámení: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Text oznámení záměru: STC2198_oznameni.zip (10355 kB) - 19.12.2018 16:23:45
Informace o oznámení: STC2198_infOznam.pdf (257 kB) - 19.12.2018 16:23:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.02.2019
Datum nabytí právní moci: 07.03.2019
Závěry zjišťovacího řízení: STC2198_zjistovaci.pdf (508 kB) - 04.02.2019 08:53:57
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: