Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2229
Název záměru: Distribuční sklad kapalné chemie – 2. etapa
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/86
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajNymburkNymburkNymburk
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 06.08.2019 07:29
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DONAUCHEM s.r.o
IČ oznamovatele: 00437747
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.06.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 21.07.2019
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: STC2229_oznameni.zip (9557 kB) - 21.06.2019 09:58:18
Informace o oznámení: STC2229_infOznam.doc (73 kB) - 21.06.2019 09:59:07
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.08.2019
Závěry zjišťovacího řízení: STC2229_zjistovaci.pdf (720 kB) - 06.08.2019 07:29:39
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: