Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2231
Název záměru: Recyklační a distribuční centrum Kolín
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/41;II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKolínKolínSendražice u Kolína
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Oznamovatel: EUROVIA Kamenolomy, a.s., Londýnská 637/79a, 460 01 Liberec
IČO oznamovatele: 27096670
Datum a čas posledních úprav: 16.06.2020 08:04
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.06.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 24.07.2019
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Text oznámení záměru: STC2231_oznameni.zip (12248 kB) - 20.06.2019 13:24:53
Informace o oznámení: STC2231_infOznam.pdf (366 kB) - 24.06.2019 11:01:35
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.08.2019
Závěry zjišťovacího řízení: STC2231_zjistovaci.pdf (614 kB) - 16.06.2020 08:04:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: