Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2250
Název záměru: Drůbežárna Cítov - navýšení stávající projektované kapacity o odchovnu slepic
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/68
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMělníkCítovCítov
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.11.2019 09:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělská Cítov a.s.
IČ oznamovatele: 61672041
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.09.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 25.10.2019
Zpracovatel oznámení: Březová Kateřina Bc.
Text oznámení záměru: STC2250_oznameni.zip (7728 kB) - 24.09.2019 09:41:16
Informace o oznámení: STC2250_infOznam.pdf (371 kB) - 24.09.2019 09:41:16
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.11.2019
Závěry zjišťovacího řízení: STC2250_zjistovaci.pdf (613 kB) - 08.11.2019 09:40:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: