Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2259
Název záměru: Modernizace a optimalizace výrobních a skladových procesů LE&CO – Ing. Jiří Lenc, s.r.o.
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/98;II/103;II/106
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPraha-východJirnyJirny
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.12.2019 09:37
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: LE&CO - Ing. Jiří Lenc, s.r.o.
IČ oznamovatele: 26502658
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.10.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 28.11.2019
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: STC2259_oznameni.zip (7912 kB) - 29.10.2019 08:05:36
Informace o oznámení: STC2259_infOznam.pdf (259 kB) - 29.10.2019 08:05:36
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.12.2019
Datum nabytí právní moci: 14.01.2020
Závěry zjišťovacího řízení: STC2259_zjistovaci.pdf (489 kB) - 12.12.2019 09:37:55
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: