Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2280
Název záměru: Průmyslový park Loděnice - Hala DC1
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/106
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBerounLoděniceLoděnice u Berouna
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 28.04.2020 10:42
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Loděnice Logistika s.r.o.
IČ oznamovatele: 04188977
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.02.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 20.03.2020
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: STC2280_oznameni.zip (18187 kB) - 17.02.2020 15:52:03
Informace o oznámení: STC2280_infOznam.doc (67 kB) - 19.02.2020 08:05:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: STC2280_zjistovaci.zip (1607 kB) - 28.04.2020 10:42:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: