Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2291
Název záměru: Zahloubení lomu Libodřice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: STC2291_duvodyUkonceni.pdf (364 kB) - 03.09.2020 13:38:33
Zařazení: II/79
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKolínLibodřiceLibodřice
Středočeský krajKolínPolní VoděradyPolní Voděrady
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 03.09.2020 13:38
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 359, 664/04 Mokrá - Horákov
IČ oznamovatele: 25502247
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.04.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 29.05.2020
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing. ml.
Text oznámení záměru: STC2291_oznameni.zip (67894 kB) - 27.04.2020 14:30:54
Informace o oznámení: STC2291_infOznam.zip (343 kB) - 22.05.2020 13:33:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: