Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2320
Název záměru: Areál odpadového hospodářství Nebužely
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: STC2320_duvodyUkonceni.pdf (542 kB) - 14.10.2020 16:49:21
Zařazení:
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMělníkNebuželyNebužely
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.10.2020 16:49
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Pavel Gardavský – údržba zeleně, Lupáčova 341/19, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO oznamovatele: 12619418
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.08.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 23.09.2020
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: STC2320_oznameni.zip (7560 kB) - 24.08.2020 09:45:26
Informace o oznámení: STC2320_infOznam.pdf (645 kB) - 24.08.2020 16:04:02
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: