Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2345
Název záměru: Technologický park Stříbrňák
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: STC2345_duvodyUkonceni.pdf (363 kB) - 25.02.2021 15:07:38
Zařazení: II/106
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPříbramLazskoLazsko
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 25.02.2021 15:07
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: TP Stříbrňák s.r.o.
IČ oznamovatele: 25232819
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.12.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 22.01.2021
Zpracovatel oznámení: Růžička Jaroslav RNDr.
Text oznámení záměru: STC2345_oznameni.zip (122671 kB) - 23.12.2020 09:40:21
Informace o oznámení: STC2345_infOznam.pdf (442 kB) - 23.12.2020 09:40:21
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: