Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2351
Název záměru: Zahloubení lomu Libodřice - nové podání
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/79;§4 odst. 1 písm. c
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKolínLibodřiceLibodřice
Středočeský krajKolínPolní VoděradyPolní Voděrady
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.04.2021 16:54
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 359, 664/04 Mokrá - Horákov
IČ oznamovatele: 25502247
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.01.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 23.02.2021
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing. ml.
Text oznámení záměru: STC2351_oznameni.zip (73660 kB) - 18.01.2021 15:39:06
Informace o oznámení: STC2351_infOznam.doc (68 kB) - 21.01.2021 14:25:51
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.04.2021
Datum nabytí právní moci: 13.05.2021
Závěry zjišťovacího řízení: STC2351_zjistovaci.pdf (772 kB) - 12.04.2021 16:54:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: