Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2359
Název záměru: Farma pro chov prasat Smečno
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/68
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKladnoSmečnoSmečno
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.04.2021 07:57
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: OVUS-podnik živočišné výroby, spol. s.r.o.
IČ oznamovatele: 47549866
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.02.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 24.03.2021
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: STC2359_oznameni.zip (9220 kB) - 22.02.2021 14:57:57
Informace o oznámení: STC2359_infOznam.pdf (438 kB) - 24.02.2021 15:25:48
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.04.2021
Závěry zjišťovacího řízení: STC2359_zjistovaci.pdf (841 kB) - 14.04.2021 07:57:51
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: