Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2376
Název záměru: Rozvoj stávajícího areálu ZF
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/106;II/109
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPraha-východHlavenecHlavenec
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.06.2021 09:35
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Thyramen a.s., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8
IČ oznamovatele: 05661960
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.05.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 05.06.2021
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru: STC2376_oznameni.zip (33723 kB) - 30.04.2021 10:59:38
Informace o oznámení: STC2376_infOznam.pdf (446 kB) - 06.05.2021 10:35:39
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: STC2376_zjistovaci.pdf (961 kB) - 30.06.2021 09:34:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: