Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2392
Název záměru: Obytný soubor Na Stráži - dopravní a inženýrská infrastruktura, zástavba rodinnými domy
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Oznámení
Zařazení: II/108
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPraha-západNučiceNučice u Rudné
Středočeský krajPraha-západRudnáHořelice
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.06.2021 09:41
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ACRAN, a. s., Nad Klikovkou 35, 150 00 Praha 5
IČ oznamovatele: 26213770
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.06.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 14.07.2021
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: STC2392_oznameni.zip (60237 kB) - 10.06.2021 12:23:02
Informace o oznámení: STC2392_infOznam.doc (67 kB) - 14.06.2021 09:41:36
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: