Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2397
Název záměru: Obalovna živičných směsí Lužec
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/41;II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMělníkLužec nad VltavouLužec nad Vltavou
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 10.08.2021 12:31
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Obalovna Lužec s.r.o.
IČ oznamovatele: 24259225
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.07.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 02.08.2021
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Text oznámení záměru: STC2397_oznameni.zip (24813 kB) - 02.07.2021 08:16:32
Informace o oznámení: STC2397_infOznam.pdf (458 kB) - 02.07.2021 08:16:32
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.08.2021
Závěry zjišťovacího řízení: STC2397_zjistovaci.pdf (858 kB) - 10.08.2021 12:31:06
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: