Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2407
Název záměru: Průmyslový park Ořech - Jih
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/106
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPraha-západOřechOřech
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 06.10.2021 17:06
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ořech Business Park South s.r.o., Navrátilova 667/4, 120 00 Praha 2
IČ oznamovatele: 09068716
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.07.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 30.08.2021
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: STC2407_oznameni.zip (13804 kB) - 26.07.2021 14:44:36
Informace o oznámení: STC2407_infOznam.doc (68 kB) - 30.07.2021 08:01:33
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: STC2407_zjistovaci.pdf (498 kB) - 06.10.2021 17:06:55
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: