Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2413
Název záměru: Pokračování těžby v jižní části ložiska Kluk - Poděbrady
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: STC2413_duvodyUkonceni.pdf (434 kB) - 01.10.2021 09:57:54
Zařazení: II/79;§4 odst. 1 písm. f
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajNymburkPoděbradyKluk
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.10.2021 09:57
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CEMEX Sand, k.s.
IČ oznamovatele: 47906201
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.08.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 13.09.2021
Zpracovatel oznámení: Vravníková Lucie Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Kostkan Vlastimil RNDr., Ph.D.
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Libické luhy
Text oznámení záměru: STC2413_oznameni.zip (20158 kB) - 12.08.2021 07:50:10
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: STC2413_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (3278 kB) - 12.08.2021 07:50:10
Informace o oznámení: STC2413_infOznam.pdf (461 kB) - 12.08.2021 07:50:10
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: