Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2415
Název záměru: ZERS - Drtící a třídící linka
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKutná HoraKutná HoraNeškaredice
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.10.2021 14:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZERS spol. s.r.o., Jivenská 1066/7, 140 00 Praha 4
IČ oznamovatele: 25704532
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.08.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 24.09.2021
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: STC2415_oznameni.zip (2123 kB) - 20.08.2021 13:05:36
Informace o oznámení: STC2415_infOznam.pdf (368 kB) - 25.08.2021 11:34:06
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.10.2021
Závěry zjišťovacího řízení: STC2415_zjistovaci.pdf (839 kB) - 07.10.2021 14:52:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: