Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2422
Název záměru: Dekontaminace infekčního odpadu zařízením Converter H5000
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/55
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPříbramDubnoDubno
Středočeský krajPříbramHájeHáje u Příbramě
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.11.2021 15:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EKOVEKTOR s.r.o., Aloise Jiráska 264, Příbram IV, 261 01 Příbram
IČ oznamovatele: 07448937
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.09.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 25.10.2021
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Text oznámení záměru: STC2422_oznameni.zip (15362 kB) - 23.09.2021 08:24:39
Informace o oznámení: STC2422_infOznam.pdf (369 kB) - 23.09.2021 08:24:39
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.11.2021
Závěry zjišťovacího řízení: STC2422_zjistovaci.pdf (935 kB) - 11.11.2021 15:40:41
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: