Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2441
Název záměru: Navýšení kapacity kompostárny Zdiby - Zařízení na zpracování biologicky rozložitelných odpadů
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ano
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPraha-východZdibyZdiby
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 25.01.2022 10:53
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: FM AGRO s.r.o., Polední 159, 250 66 Zdiby
IČ oznamovatele: 03137970
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.12.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 07.01.2022
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: STC2441_oznameni.zip (1418 kB) - 07.12.2021 14:12:58
Informace o oznámení: STC2441_infOznam.pdf (684 kB) - 07.12.2021 14:12:58
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.01.2022
Závěry zjišťovacího řízení: STC2441_zjistovaci.pdf (682 kB) - 25.01.2022 10:53:56
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: