Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2443
Název záměru: Využití odpadů k recyklaci a k terénním úpravám - rekultivaci vytěžené části dobývacího prostoru Vrátkov
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKolínČeský BrodČeský Brod
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.01.2022 08:58
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Martin Sklenář
IČ oznamovatele: 75915910
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.12.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 07.01.2022
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: STC2443_oznameni.zip (51260 kB) - 08.12.2021 14:26:48
Informace o oznámení: STC2443_infOznam.pdf (525 kB) - 08.12.2021 14:26:48
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.01.2022
Závěry zjišťovacího řízení: STC2443_zjistovaci.pdf (713 kB) - 18.01.2022 08:58:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: