Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2457
Název záměru: Mladá Boleslav ČOV II., sušení kalů
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/56;II/63
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMladá BoleslavMladá BoleslavPodlázky
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.03.2022 09:13
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 29322 Mladá Boleslav
IČ oznamovatele: 46356983
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.01.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 28.02.2022
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Text oznámení záměru: STC2457_oznameni.zip (15586 kB) - 28.01.2022 09:21:22
Informace o oznámení: STC2457_infOznam.pdf (155 kB) - 28.01.2022 14:10:22
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.03.2022
Závěry zjišťovacího řízení: STC2457_zjistovaci.pdf (785 kB) - 16.03.2022 09:13:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: